Datatilsynet frigiver spørgeskema om Cloud.

  • De fleste virksomheder bruger minimum en cloud service, oftest mange flere.
  • De mest populære cloud services er placeret i USA. (Microsoft, Google etc.)
  • USA er i GDPR sammenhæng et 3. land.

Udfordringen:

Du må ikke overføre personhenførbare data til 3. lande. Så hvis du anvender cloud services som er amerikansk ejede, har du en udfordring, da der ikke på nuværende tidspunkt er en nem løsning i henhold til USA og GDPR.

Vi har siden juni 2021 ventet på at EU og USA skal blive enige om en løsning, der gør at data igen kan overføres. Så alle venter på denne løsning.

Datatilsynet venter dog ikke på dette, men vil sikre sig at din virksomhed lever op til de gældende regler, og ikke dem der forventes at komme en dag.

Hvad betyder det for mig?

Du skal sikre dig, at reglerne følges ved dataoverførsel til 3. lande.

Hvad er risikoen?

Det bedste eksempel lige nu, er vel sagen omkring Helsingør kommunes brug af Google undervisnings platform. I midten af juli fik de forbud mod at bruge platformen, og besluttede så søndag aften på et byrådsmøde, at eleverne ikke må anvende Chromebooks. Datatilsynet har også oplyst, at de kigger på 20 andre kommuner i relation til deres brug af Google platform i skolen.

Så hvad ville det betyde for din forretning, hvis du fik et tilsvarende forbud mod at anvende en Cloud Service?

Hvad bør jeg gøre nu?

Mit bedste råd:

  • Hent det Excel regneark, Datatilsynet har frigivet
  • Gennemgå det og besvar det helt ærligt, som du ser verden. Se hvor du har nogle “huller”, og forhold dig til disse.