Det svenske Datatilsyn indleder tilsyn mod Google

Det svenske datatilsyn har modtaget en anmeldelse på Google fra det Svenske forbruger råd.

– Det här är ett klagomål som lyfts fram av flera europeiska konsumentorganisationer och som potentiellt berör en stor mängd personer. Därför vill vi utreda detta för att säkerställa att Google har följt reglerna i dataskyddsförordningen, säger Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Datainspektionen inleder tillsyn mot Google – Datainspektionen: