Parker baglæns og få bedre IT-sikkerhed!

Parkerer du forlæns eller baglæns?

Undersøgelser viser..

At hvis man bakker ind på en p-plads reduceres bil-skader markant.

Hvad har det med IT-sikkerhed at gøre?

Kend din risiko og reducer den!

IT-sikkerhed kræver:

  • At du kender din risiko
  • At du har taget stilling til hvilke risici du vil tage

Før du kan “blive sikker”, skal du kende hvad det er, du skal sikre.

“du kan jo ikke sikre noget, du ikke ved, du har”

Og du kan heller ikke sikre ALT!

Du er derfor nødt til at lave en risiko analyse, hvor du lister de forskellige enheder i dit IT-setup.

Du skal derefter vurdere vigtigheden af hver enkelt enhed. Vurder hvad det vil betyde for din virksomhed, hvis den enkelte enhed pludselig ikke virker… vil det betyde et økonomisk tab for virksomheden eller vil det blot være irriterende.

Risiko analyse giver fokus og mindre “skader”.

Når du kender din risiko, kan du fokusere på at reducere den, til et niveau som virksomheden kan leve med.

Baglæns parkering reducerer risiko for skader.

Som jeg skrev øverst oppe, reducerer baglæns parkering din risiko for skader på din bil.

Ja, det tager længere tid at parkere .. og 2-faktor gør også, at login tager længere tid, … men begge dele reducerer din risiko.

Så vil du fremover parkere baglæns… og indføre 2-faktor på alle IT-systemer?